/کابین تراکتور صداقت کابین در محوطه بیرون نمایشگاه بین المللی مشهد/

نمایشگاه های داخلی

مجتمع تولیدی صداقت کابین از سال 1389تا 1401 در نمایشگاه بین المللی کشاورزی مشهد حضور داشته است. در اسفند سال 1396در نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی تهران و در مرداد سال 1401 در نمایشگاه بین المللی کشاورزی همدان شرکت داشته است.

بازدید هیئت تجاری کوبا از غرفه صداقت کابین در نمایشگاه بین المللی کشاورزی مشهد بهمن 1402

بازدید از نمایشگاه های خارجی

مدیریت مجتمع تولیدی صداقت کابین از نمایشگاه های زیادی در خارج از کشور بازدید داشته است. در ادامه تصاویری از بازدید مدیریت صداقت کابین از نمایشگاه هایی در خارج از کشور مشاهده می کنید.

باز کردن چت
سلام
چگونه می توانم کمک کنم؟